Enjo Kouhai (** Kouhai) ซับไทย

เรื่องย่อ

ผู้ซึ่งถูกย้ายไปโรงเรียนมนุษย์ในฐานะทูตสันถวไมตรีด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับกึ่งมนุษย์ เธอเป็นนักเรียนเกียรตินิยมในอุดมคติที่โรงเรียน แต่ต้องการ “ความช่วยเหลือ” ในการเพาะพันธุ์เอลฟ์…

,  , 

ตอนของ "Enjo Kouhai (** Kouhai) ซับไทย"