Houkago: Nureta Seifuku (After Class Lesson)

เรื่องย่อ

Houkago: Nureta Seifuku (After Class Lesson) : Nureta Seifuku (บทเรียนหลังเลิกเรียน): Shibui Ryuji เป็นครูของโรงเรียนหญิงล้วนที่นักเรียนเกิดในครอบครัวที่มีฐานะดี นักเรียนทุกคนเกลียดเขาเพราะรูปร่างและนิสัยที่ผิดเพี้ยนของเขา อย่างไรก็ตาม Houkago: Nureta Seifuku (After Class Lesson) เขาบังเอิญรู้จุดอ่อนของ Tenkawa Ayumi เขาจึงข่มขืนเธอ ชิมเลือด เขาเริ่มข่มขืนนักเรียนของเขา ทีละคนใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนของพวกเขา

ตอนของ "Houkago: Nureta Seifuku (After Class Lesson)"