Imouto Paradise 2

เรื่องย่อ

Imouto Paradise 2 : นี่เป็นภาคต่อของ Imouto Paradise!. ช่วงปิดเทอมฤดูร้อน พ่อแม่ของเคอิจิทิ้งเขากับน้องสาวอีก 5 คนไปเที่ยวต่างประเทศ ตอนนี้พ่อแม่ของพวกเขาห่างไกลจากภาพ น้องสาวของเขากำลังรุกเขาอย่างจริงจัง แน่นอนว่าไม่มีทางที่เขาจะอดกลั้นได้

ตอนของ "Imouto Paradise 2"