Mesu Kyoushi: Injoku no Kyoushitsu

เรื่องย่อ

Mesu Kyoushi: Injoku no Kyoushitsu : สร้างจากเกมโดย Bishop Toudou Miyuki และ Sanada Eiji เป็นอาจารย์ในโรงเรียนเดียวกันและเป็นคู่รักกัน พวกเขาตัดสินใจว่าจะรักษาพรหมจรรย์จนกว่าจะแต่งงาน อย่างไรก็ตาม มิยูกิถูกทำร้ายและเสียความบริสุทธิ์ให้กับทาคุยะ Mesu Kyoushi: Injoku no Kyoushitsu น้องชายต่างมารดาของเออิจิ ยิ่งไปกว่านั้น มันไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นเมื่อทาคุยะหันไปสนใจครูหญิงคนอื่นๆ ทีละคน

ตอนของ "Mesu Kyoushi: Injoku no Kyoushitsu"